Jak przepisać telefon na inną osobę? - Cesja

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Najlepiej udać się wraz z dotychczasowym abonentem do najbliższego punktu obsługi klienta i tam dokonać tzw. cesji umownej. Pisemne oświadczenie Abonenta może nie wystarczyć do uwiarygodnienia jego oświadczenia woli. Dlatego też konieczne wydaje się aby w obecności pracownika operatora właściciel telefonu złożył odpowiednie oświadczenie.

Właściciel telefonu może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych a następnie zainteresowany może zawrzeć nową na dane łącze abonenckie.

Pamiętaj!

Operator nie ma obowiązku dokonania cesji na inną osobę.