• dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Reklamacje i skargi

2017-06-20
W jakim terminie abonent może złożyć reklamację?

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona do operatora w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

2017-06-20
W jakiej formie abonent może złożyć reklamację?

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona pisemnie (osobiście lub pocztą), elektronicznie (o ile operator udostępnia taki kanał), telefonicznie lub ustnie w salonie operatora.

2017-06-20
Czego może dotyczyć reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

Zakres tematyczny reklamacji określony jest w § 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

2017-06-20
Co powinna zawierać reklamacja usługi telekomunikacyjnej?

Elementy, które powinna zawierać reklamacja określone są w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

2017-06-20
Jakiego odszkodowania abonent może domagać się od operatora na drodze reklamacji?

Wysokość odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej powinna być określona w regulaminie usługi.

2017-06-20
Czy abonent może domagać się w reklamacji odszkodowania za poniesione straty moralne lub materialne, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej?

Tak, jednakże operator może nie uwzględnić tego typu roszczeń. W takiej sytuacji abonent może dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych strat moralnych lub materialnych przed sądem powszechnym.

2017-06-20
Ile czasu operator ma na udzielnie odpowiedzi na reklamację?

Operator powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

2017-06-20
Jak liczyć bieg terminu 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację?

Termin 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację liczy się od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.

2017-06-20
Co powinna zawierać odpowiedź operatora na reklamację?

Elementy, które powinna zawierać odpowiedź operatora na reklamację określone są w § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

2017-06-20
W jakiej formie operator powinien odpowiedzieć na reklamację?

Forma odpowiedzi na reklamację zależy od tego, w jaki sposób abonent złożył reklamację.

2017-06-20
Czy abonent może złożyć do operatora odwołanie od sposobu rozpatrzenia reklamacji?

Tak, o ile regulamin świadczenia usług przewiduje taką możliwość. Pod względem prawnym postępowanie reklamacyjne jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

2017-06-20
Co zrobić w sytuacji, gdy operator nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni?

W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na odpowiedź na reklamację uznaje się, że została ona uwzględniona.

2017-06-20
Czy operator musi wypłacić abonentowi odszkodowanie w określonej w reklamacji wysokości, jeżeli nie odpowiedział na nią w terminie 30 dni?

Jeżeli operator nie odpowiedział na reklamację w terminie 30 dni uznaje się, że została ona uwzględniona. W takiej sytuacji obowiązuje jednak zasada adekwatności roszczeń do poniesionych przez abonenta strat.

2017-06-20
Gdzie można złożyć skargę na pracownika operatora?

Skargę na pracownika operatora/konsultanta infolinii można złożyć bezpośrednio do operatora.

2017-06-20
Gdzie można zgłosić reklamę, która wprowadza abonentów w błąd?

Kwestie związane z publikowaniem/emitowaniem wprowadzających w błąd reklam można zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub do Komisji Etyki Reklamy.


 • CIK © UKE 2009 - 2018; POLITYKA COOKIE >
  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
  pod numerem telefonu: 22 330 4000
  (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)
  • rss
  • kontakt z cik
  • serwis UKE
  • facebook
  • youtube
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie