3 osoby przy konsoli w radiu

W rytmie wydarzeń Radia Plus

9 maja 2018 r. nasi koledzy z Delegatury UKE w Szczecinie wzięli udział w audycji magazynu reporterów Radia Plus „W rytmie wydarzeń”.  Przybliżyli słuchaczom działania Prezesa UKE w zakresie ochrony praw konsumentów. Rozmawiali o prawach i obowiązkach użytkowników usług oraz potrzebie podnoszenia świadomości konsumentów poprzez edukację. Zwrócili uwagę na wymierną wartość podpisu złożonego na umowie i prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni.

Zapraszamy do wysłuchania audycji:

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1172/117882/kampanie_spoleczne_uke