Czy można aktywować subskrypcję bez konieczności podawania numeru telefonu?

Tak, istnieje techniczna możliwość aktywacji subskrypcji bez konieczności podawania przez abonenta numeru telefonu.

Jeżeli abonent korzysta z Internetu na smartfonie, wówczas kliknięcie w dany link i akceptacja regulaminu może skutkować uruchomieniem subskrypcji. W takim przypadku numer numer MSISDN z karty SIM  jest automatycznie wysyłany do dostawcy usługi o podwyższonej opłacie. Aktywacja subskrypcji jest potwierdzana SMSem wysyłanym na przedmiotowy numer MSISDN.

Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni systemowo blokują możliwość aktywacji subskrypcji w opisany powyżej sposób.