Czy można ustawić limit kosztów na usługi o podwyższonej opłacie?

Tak. W tym celu należy zgłosić się do operatora z odpowiednią dyspozycją.

Operator ma obowiązek oferować co najmniej 3 progi kwotowe w wysokości 35, 100 i 200 zł.

W przypadku przekroczenia progu kwotowego operator musi o tym poinformować abonenta i na jego żądanie zablokować usługi Premium Rate.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne