Czy można zablokować usługi o podwyższonej opłacie?

Tak, na żądanie abonenta operator ma obowiązek bezpłatnie zablokować usługi o podwyższonej opłacie (Premium Rate).

Blokada usług o podwyższonej opłacie dotyczy tylko tych SMS’ów i połączeń, które powodują koszty po stronie abonenta.

Abonent może zablokować:

  • wszystkie numery usług o podwyższonej opłacie
  • poszczególne numery usług o podwyższonej opłacie
  • wszystkie numery usług o podwyższonej opłacie, które są droższe niż określona cena

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne