Jak liczyć bieg terminu 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Jak liczyć bieg terminu 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację?

Termin 30 dni na odpowiedź operatora na reklamację liczy się od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny