W jakiej formie abonent może złożyć reklamację? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

W jakiej formie abonent może złożyć reklamację?

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej może być złożona pisemnie (osobiście lub pocztą), elektronicznie (o ile operator udostępnia taki kanał), telefonicznie lub ustnie w salonie operatora.

 


Podstawa prawna: