Czy dostawca usług roamingowych musi informować abonenta o kosztach realizacji usług w danym kraju Unii Europejskiej i poza nią? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Czy dostawca usług roamingowych musi informować abonenta o kosztach realizacji usług w danym kraju Unii Europejskiej i poza nią?

Tak, dostawcy usług roamingowych mają obowiązek informować abonenta o kosztach realizacji usług w danym kraju, niezależnie czy jest on częścią Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), czy też nie.

W praktyce przekazywanie informacji o kosztach realizacji usług roamingowych odbywa się poprzez wysłanie do abonenta wiadomości SMS za każdym razem, kiedy przekracza on granicę UE/EOG lub granicę wewnętrzną UE/EOG.

 


Podstawa prawna: