Czy telefoniczne biuro obsługi klienta operatora może znać numer dzwoniącego, jeżeli ten ma włączoną blokadę prezentacji numeru?

Tak, biuro obsługi klienta może mieć dostęp do numeru dzwoniącego, mimo aktywnej blokady preszentacji numeru, z którego wykonywane jest połaczenie. Nie stanowi to naruszenia obowiązujących przepisów ustawy Prawo telekomunikcyjne.

Blokada prezentacji numeru dotyczy jedynie abonentów usług telekomunikacyjnych. Operator jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, a nie abonentem. Z kolei telefoniczne biuro obsługi klienta operatora jest integralną częścią sieci telekomunikacyjnej. Informacja o włączonej usłudze CLIR jest jednym z integralnych składników przesyłanego sygnału telefonicznego wewnątrz sieci telekomunikacyjnej. Blokada CLIR jest "widoczna" tylko dla wybranych elementów sieci (abonenckich urządzeń końcowych)

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne