Co to jest dokumentowa forma zawarcia umowy?

Dokumentowa forma umowy umożliwia złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. W formie dokumentowej można zawrzeć, zmienić umowę, np. przez telefon, stronę internetową z użyciem poczty elektronicznej.

Abonent zawierający umowę w formie dokumentowej powinien otrzymać utrwaloną treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz treść swojego oświadczenia o zawarciu umowy na trwałym nośniku (np. na papierze, w sms, na płycie CD/DVD, na karcie pamięci, na dysku twardym, czy w treści e-mail). Trwały nośnik pozwala abonentowi na przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich po zawarciu umowy, np.  na potrzeby wykonywania uprawnień wynikających z umowy.