Co zrobić w sytuacji, gdy podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany?

Jeżeli podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych został sfałszowany, sprawę należy zgłosić do najbliższej jednostki Policji. Podrobienie podpisu jest przestępstwem.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks karny