Czy operator ma obowiązek nagrywać i udostępniać rozmowę telefoniczną, podczas której doszło do zmiany warunków umowy?

Tak, operator ma obowiązek nagrywać, przechowywać i udostępniać rozmowę telefoniczną, podczas której doszło do zmiany warunków umowy.

Rozmowa taka musi być przechowywana przez cały okres obowiązywania aneksu. Operator ma obowiązek udostępniać takie nagranie abonentowi na każde jego żądanie, szczególnie w postępowaniu reklamacyjnym.

Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem doszło do zawarcia aneksu, to ustalone podczas niej warunki są wiążące.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne