Czy w przypadku śmierci abonenta spadkobierca będzie musiał zapłacić karę umowną za przedterminowe rozwiązanie umowy?

Nie, w przypadku śmierci abonenta umowa jest rozwiązywana bez naliczania kary umownej za przedterminowe jej rozwiązanie.

Kwestie związane z rozwiązaniem umowy w przypadku śmierci abonenta określają warunki umowy.