Czy zmiana nazwy operatora, jego adresu lub siedziby jest zmianą warunków umowy?

Nie, zmiana nazwy operatora, jego adresu lub siedziby nie jest zmianą warunków umowy. Tym samym abonentowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez konsekwencji z powodu takich zmian.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne