Kiedy następuje przedawnienie roszczeń operatora?

Przedawnienie roszczeń operatora, wynikających z opłat abonamentowych, zrealizowanych połączeń kary umownej i wykonanej instalacji sprzętu, wynosi 3 lata.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu terminu płatności danej faktury. Przedawnienie roszczeń następuje w momencie, gdy w okresie 3 lat żaden wierzyciel nie domagał się uregulowania długu.

Pomimo upływu terminu przedawnienia wierzyciel może skierować sprawę do sądu. W takim wypadku dłużnik sam powinien podnieść zarzut przedawnienia, gdyż sąd z własnej inicjatywy nie ma prawa oddalić roszczenia z uwagi na jego przedawnienie.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny