Kiedy następuje rozwiązanie umowy, która została wypowiedziana przez abonenta na skutek wprowadzonych w niej zmian? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Kiedy następuje rozwiązanie umowy, która została wypowiedziana przez abonenta na skutek wprowadzonych w niej zmian?

Rozwiązanie umowy z powodu wprowadzenia przez operatora zmian następuje najpóźniej z dniem wejścia w życie tych zmian.